NEWS

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=87e7c845-5152-4c7b-86d6-d47f869c0af6

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/app/apptv3/video/5855322/

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2019/03/190320-NdP-1-finalistes-Repte-Habitatge-BCN_NYC-en-GB.pdf

https://habitatge.barcelona/en/noticia/finalists-presented-in-the-bcn-nyc-affordable-housing-challenge_787863

https://elcomunista.net/2019/03/21/propostes-finalistes-del-repte-comu-amb-nova-york-per-trobar-solucions-dhabitatge/

https://www.inmodiario.com/191/27357/finalistas-bcn-nyc-affordable-housing-challenge-para-reducir-costes-construccion.html

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/finalists-presented-in-the-bcn-nyc-affordable-housing-challenge_787863.html

http://www.lavanguardia.com/vida/20190320/461147432303/concurso-internacional-para-construir-casas-asequibles-ya-tiene-3-finalistas.html